ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กลุ่มผู้มีทักษะ)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

Share