ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กลุ่มผู้มีทักษะ)

Share