กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share