วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และคณะตำรวจทางหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

Share