กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้ารับการประเมินผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”อำเภอสะอาด” จังหวัดแพร่ ประจำปีพ.ศ.2564 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ และนายอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติในการประเมิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Share