ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจความพร้อมสถานที่กักตัวระดับท้องที่ (Local Quarantine)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ร่วมต้อนรับนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายอำเภอสูงเม่น ที่ได้มาตรวจความพร้อมสถานที่กักตัวระดับท้องที่ ของพื้นที่อำเภอสูงเม่น ณ โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร)อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share