องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

DSC_0115

Share