รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก และกลุ่มอสม.ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดสดวัดน้ำบ่อ

Share