ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประกาศพนังกั้นน้ำ หมู่1

Share