ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มผู้มีทักษะ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

สอบพนักงานจ้าง 1

สอบพนักงานจ้าง 2

Share