ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการขุกลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้าง 1

ประมูลจ้าง 2

Share