เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจัดตั้งจุดบริการประชาชน รวมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Share