ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(กลุ่มผู้มีทักษะ)

สอบ ขับรถ

สอบ ขับรถ.jpg2

สอบ ขับรถ.jpg3

 

สอบ ขับรถ.jpg4 สอบ ขับรถ.jpg5

สอบ ขับรถ.jpg6

สอบ ขับรถ.jpg7

Share