โครงการมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวแก่ผู้ยากไร้

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไร้ผู้อุปการะ เมื่อวันที่19 มกราคม 2558 ณ อาคารศูนยืเรียนรู้ชุมชนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

แจกผ้าห่มแจกผ้าห่ม2ผ้าห่ม 3ผ้าห่ม 4

Share