กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “หนองช้างน้ำมินิมาราธอน”

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “หนองช้างน้ำมินิมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

Share