แผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเริ่มออกจัดเก็บตามแผนในระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2564

Share