การควบรวมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) แจ้งประชาสัมพันธ์ การควบรวมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมเป็น บริษัท เดียวกันมีชื่อว่า“ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ“ National Telecom Public Company Limited ”

Share