ทำความสะอาดถนนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและรถดับเพลิง เข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนน บริเวณปากทางเข้าตำบลเวียงทอง, สะพาน 29 พัฒนา และสะพานสุขคำลือ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มจิตอาสาชุมชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Share