ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย พร.ถ. 73-001 จากปากทางเข้า อบต.เวียงทอง ถึงแยกเข้า อบต.เวียงทอง (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share