ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลเวียงทองแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนตำบลเวียงทอง ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลเวียงทอง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Share