โครงการอนุบาลท่องโลกกว้าง

เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558 ที่ผ่านมา นายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู   นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง    ทัศนศึกษา   ณ พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง และวนอุทยานแพะเมืองผี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดแพร่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กๆ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนอนุบาลท่องโลกกว้าง”

ท่องโลกกว้าง 2

ท่องโลกกว้าง 3

ท่องโลกกว้าง 4

ท่องโลกกว้าง 5ท่องโลกกว้าง 6ท่องโลกกว้าง 7ท่องโลกกว้าง 8ท่องโลกกว้าง 10ท่องโลกกว้าง

Share