การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ประจำปี 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ประจำปี 2564 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 30 ทุน ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.arda.or.th

Share