ความผิดทางกฎหมายในการเผาหญ้าและขยะ

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ “ความผิดทางกฎหมายในการเผาหญ้าและขยะ” ให้แก่เกษตรกรและประชาชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

Share