ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 พ.ศ. 2563 ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 200 ผืน ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Share