เชิญร่วมบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share