องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share