ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส RSV

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สิบเอกพิเชษฐ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำรถดับเพลิงเข้าฉีดล้างทำความสะอาดพื้น ผนัง เครื่องเล่น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ

Share