วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใน “วันลอยกระทง” ให้คงอยู่สืบไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Share