วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Share