การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการในรอบปีที่ผ่านมา

Share