แผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ระหว่างวันที่ 2 – 15 ตุลาคม 2563

Share