มอบเงินช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม (พายุฮีโกส)

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลเวียงทอง จำนวน 5 ราย กรณีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม (พายุฮีโกส) เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563

Share