ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ไทยติด TOP 10 ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก ในช่วงโควิด -19 ดีที่สุด
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล”
4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา
5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
Share