การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม (พายุฮีโกส) เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563

Share