ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น
2. แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อ่จเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว หากเกิดน้ำท่วม
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควต้า
5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คลี่คลาย มอบ 7 สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
Share