ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และพิธีลงนามในบันทึกข้อความร่วมมือการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยนายชัยยงสิษฐ์ เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และพิธีลงนามในบันทึกข้อความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Share