มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (พายุฮีโกส)

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (พายุฮีโกส) ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดอุทกภัยต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทองหลายหลังคาเรือน

Share