การออกพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2563

 

Share