เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ โดยได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share