ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จากปากทางแยก พร 4004 ถึงหัวสะพานใหม่ 29 พัฒนา รายละเอียดตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share