กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2563 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตามระยะเวลาดังกล่าว สมัครเข้าร่วมได้ที่ ID LINE : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://activefam.anamai.moph.go.th/register

 

Share