เทศบาลตำบลแม่หล่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงาน ปีที่ 7 ฉบับ 26 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับ 26 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงานของทางเทศบาลตำบลแม่หล่าย ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้ทราบ

Share