วิทยาลัยชุมชนแพร่รับสมัครสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในระหว่างวันที่ 5 – 24 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.iccs.ac.th และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ www.phrcc.ac.th

Share