กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น 12 หมู่บ้าน ในกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเวียงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสตรีชุมชนตำบลเวียงทองเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีตำบลเวียงทองเกิดการรวมพลังทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Share