แผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับผู้ที่ค้างชำระ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับผู้ที่ค้างชำระ โดยจะเริ่มออกจัดเก็บตามแผนในระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2563

Share