การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารหองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2563 ของอำเภอสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น กำหนดทำการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารหองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2563 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

Share