การติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563  นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ได้เข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 และติดตามงานด้านอื่นๆในพื้นที่ตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นายอำเภอสูงเม่นและคณะ

Share