การขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 จากเดิมภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

Share