ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท
3. เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ปลอม
4. คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
5. CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
Share