เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยรัตน์ เวียงนาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรเทคนิคงานสีไม้สมัยใหม่ รุ่นที่ 1/2563 ณ วัดโพธิสุนทร หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการช่างไม้ในตำบลเวียงทองเข้ารับการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 21 คน

Share